Ansöka om förskoleplats

Ansöka om förskoleplats


Här kan du läsa om vad platsgaranti, avgift och maxtaxa, kötid och flerbarnsrabatt betyder.  Vi försöker klargöra vem du ska kontakta om vad och var du ställer ditt barn i kö till oss!


Informationen är hämtad från Solna stads hemsida (öppnas i ny flik) [senast kontrollerad 18 augusti 2022]. Har du några frågor kan du kontakta Solna stad eller oss. Se kontaktuppgifter nedan. Observera att du kan behöva kontakta din hemkommun om du inte bor i Solna.  


Solna Stad

Solna stads e-tjänst (öppnas i ny flik)


Frågor om e-tjänsten:
Kontakt via kontaktformulär på hemsidan: solna.se/skriv (öppnas i ny flik)

Telefon Solna stads kontaktcenter: 08-746 10 00


Personuppgiftsansvarig, Barn- och förskolenämnden: barnforskolenamnden@solna.se


Andante förskolor, övriga frågor

E-post: info@andanteforskolor.se

Läs mer om oss här och varför vi kan vara rätt val för dig!

Information om förskoleansökan

Platsgaranti i förskolan

Från ett års ålder kan ditt barn börja förskolan. Kommunen ska, enligt lag, erbjuda plats i kommunal förskola inom fyra månader från det att du som vårdnadshavare har ställt ditt barn i kö, det kallas platsgaranti. Du kan, i Solna stad, ställa ditt barn i kö från den dag som ett personnummer tilldelats barnet.  


Kötid

Kötiden räknas från det datum som ansökan inkommit, men påverkas också av turordningsreglerna (öppnas i ny flik) som gäller i Solna stad. En av dem, är regeln om platsgaranti som garanterar en förskoleplats inom fyra månader från det att ansökan kommit in till kommunen.


Erbjudande och accepterande av plats

Erbjudandet om plats får du bland annat i e-tjänsten där du också måste svara inom fem vardagar från den dag du mottagit erbjudandet. Samtliga vårdnadshavare måste tacka ja till en plats.


Det kan hända att du inte får plats på den förskola du har som förstahandsval. Du kan då ställa ditt barn i kö igen till den förskola du önskar.

Erbjuden plats ska tas i anspråk inom tre veckor från placeringsdatumet annars riskerar du att förlora platsen. Vid byte av verksamhet gäller det erbjudna datumet.


Administration

All administration kring ditt barns förskoleansökan sköts via Solna stads e-tjänst (öppnas i ny flik). För att få tillgång till e-tjänsten kan du behöva ansöka om det, läs mer på längst ner denna sida (öppnas i ny flik).


Maxtaxa

Solna stad tillämpar maxtaxa för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Detta innebär att avgiften är inkomstrelaterad med en maximal avgift på (jan. 2022) 1 572 kr per barn. De hushåll som har en sammanlagd inkomst (jan. 2022) på 52 410 kr eller mer per månad, före skatt, betalar den högsta avgiften i maxtaxans tabeller.


Du betalar avgift 12 månader per år för förskola och pedagogisk omsorg. Du betalar avgift från och med det datum för placering som står på kontraktet. 


Flerbarnsrabatt

När du har två eller fler barn i förskola eller på fritidshem får du syskonrabatt. Du betalar mest för det yngsta barnet och mindre för de äldre. Har du fyra barn eller fler i förskola eller på fritidshem betalar du endast för tre av barnen.


Din avgift grundar sig på:

  • Den sammanlagda inkomsten i hushållet(där barnet är folkbokfört), oavsett familjerelationer. Du behöver uppdatera din inkomst en gång per år i e-tjänsten. Om du inte anmäler inkomst betalar du maxtaxa.
  • Hur många barn i hushållet som har plats i förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem eller fritidsklubb.
  • Barnets ålder - reducerad avgift för allmän förskola från tre års ålder.