Om oss

Om oss

Välkommen till Andante!

Vi har tre fristående förskolor, en i Stockholm stad och två i Solna stad, en på Törnbacken 2 och en på Västra vägen 11A. 

Som förskola arbetar vi för att komplettera hemmet. Detta genom att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångfaldigt, utifrån sina egna förutsättningar.


Utvecklingssamtal och föräldramöten ska, tillsammans med den dagliga kontakten vi hämtning och lämning, skapa ett förtroendefullt samarbete med hemmet.


Följ länkarna nedan för att läsa mer om oss!

fakta

Ägare: PRAS AB

Org.nr: 556375-0990

Utdelningsadress: Stråkvägen 2 5tr, 169 35 Solna

Antal förskolor: 3

Rektor: Elsa Geijer (kontakt)

Antal anställda: 16,5 personer

Omsättning: 7,3 miljoner kronor (2019)

Utflyktsvägen

Existerande verksamhet togs över av Andante Förskolor oktober 2022


Tillstånd antal barn: 15

Antal pedagoger: 2,5

Adress:


Utflyktsvägen 4

168 41 Bromma


Telefon: 0735600869

Startade: 2006

Tillstånd antal barn: 35

Antal pedagoger: 6

Adress:


Västra Vägen 11

169 61 Solna


Telefon LEJONEN: 0761062830 

Telefon KANINERNA: 0761361163

Startade 2008

Tillstånd antal barn: 35

Antal pedagoger: 6

Adress:


Törnbacken 2

170 69 Solna


Telefon BJÖRNARNA: 0706551171

Telefon MYRORNA: 0706551561

Vision och Målsättning


Miljön i förskolan är betydelsefull för barnets utveckling på alla plan, det fysiska, psykiska, intellektuella och sociala. Andante förskolor ska erbjuda en lugn och stimulerande miljö som är utforskarvänlig och även lätt att orientera sig i, då var sak har sin bestämda plats. 

 

Vi ska inspirera och stimulera barnen för att de ska kunna utvecklas och blomstra i sin egen takt. Därför är det också viktigt att vi ger utrymme för självständiga val. Det stärker barnet att veta att det får leka och lära, men också, när behovet dyker upp, vara för sig själv en stund. För att åstadkomma detta arbetar vi utifrån tre grundprinciper: den förberedda miljön, vuxna som vägledare samt frihet och ansvar.


Det är sällan som vi talar om vad vi kommer att göra. Vi talar hellre om vad vi har gjort, då våra barns behov är det som formar hela verksamheten. Med en sådan flexibel verksamhetsplanering krävs det en stark grund att utgå från – och den är densamma för båda våra förskolor:

 

Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångfaldigt. Utvecklingssamtal och föräldramöten ska tillsammans med den dagliga kontakten skapa ett förtroendefullt samarbete med hemmet.

En dag på förskolan


Förskolans öppettider beror på barnens omsorgsbehov och kan variera. Den pedagogiska verksamheten är dock alltid igång mellan 09:00 och 15:00. Då arbetar vi med barnen i grupper baserat på ålder och med åldersanpassade aktiviteter. Ibland har vi aktiviteter där barnen möts över åldersgränserna och för att skapa en bra sammanhållning på förskolan inleder och avslutar vi dessutom varje dag i samlad trupp, hela förskolan.

 

Utevistelse sker dagligen, på̊ olika platser och är en viktig del i verksamheten. Båda förskolorna saknar gård. Detta skapar en medvetenhet kring utevistelsen, som annars kan ske slentrianmässigt om egen gård finns att tillgå. Dessutom finns det flera fina och lekplatser och inspirerande uterum i närheten av båda förskolorna. 

Barnen får också möjlighet att ibland vara med och besluta om vart vi ska gå, vilket stärker deras känsla av delaktighet i sin egen vardag.  


Vi har daglig kontakt med barnens föräldrar vid lämning och hämtning. Föräldramöte har vi en gång per termin. Föräldrarna ges även möjlighet att påverka verksamheten genom det föräldraråd som även det sker en gång per termin. Under barnets tid på förskolan sker också utvecklingssamtal, där föräldrar får tid att sitta ner med en ansvarig pedagog och prata om och ta del av barnets tid och utveckling på förskolan.

 

Information om verksamheten skickas ut i form av informationsbrev. Vi dokumenterar även med text och bilder för att ge föräldrarna insyn i vad deras barn gör och lär sig under dagen. All övergripande kommunikation med föräldrarna sker via appen TYRA, i vilken även barnets schema registreras och frånvaroanmälan görs, m.m.

historien om andante 


skrivet av katharina rath

2006 valde Suzanne Rath att starta sin egen förskola. Då hade hon sedan mitten på 1980-talet arbetat framgångsrikt inom barnsomsorgen i Solna. Till en början som kommunal dagmamma på Klippgatan för att sedan starta sitt eget privata familjedaghem. 


Efter att ha arbetat länge i det egna hemmet valde Suzanne att testa vingarna på förskola. Hon kom att arbeta som pedagog på flera förskolor i Solna, bland annat i Skytteholmsskolan.

Sedan kom året, 2006, då Förskolan Andante öppnades på Västra vägen nära Solna centrum. Inspirationen var till en början Maria Montessoris pedagogik.


Med tiden har det vuxit till att bli förskolans egen pedagogik, med inspiration från många och med en verksamhet som anpassar sig till barnen som går på förskolan. 


2008 gavs dessutom möjligheten att ta över en före detta vårdlokal på Törnbacken, nära Ulriksdals station, och Förskolan Andiamo var född.

Åtta år efter invigningen, 2014, skapades samlingsnamnet Andante Förskolor och enheterna döptes till Andante Förskolor Västra Vägen respektive Törnbacken.


2021 firar Västra vägen 15 år och Törnbacken 13 år. Suzannes pedagogiska inverkan på Solna går in på sitt imponerande 36:e år.


Vi hoppas på 36 år till med att sätta barnet i första rummet. Och vem vet? Kanske inspireras någon annan av Suzanne Rath-pedagogiken i framtiden.